Advocaten Schneider Stein & Partner

Uw advocatenkantoor voor familie- en erfrecht in Hamburg en Kiel

Een echtscheiding of een erfenisgeschil is een grote emotionele belasting die niet alleen gezinnen uit elkaar drijft, maar ook veel juridische en economische onzekerheden en risico's met zich meebrengt.

Met erfenisrecht en familierecht problemen, bijv. met betrekking tot alimentatie, adjuvante verevening, verdeling van pensioenrechten, verplichte portie en testamentaire hoedanigheid worden dagelijks behandeld door de specialisten familierecht en de specialisten erfrecht van ons kantoor. In buitengerechtelijke onderhandelingen en in gerechtelijke procedures richten wij ons op de consequente handhaving van de rechten van onze cliënten.

Wij bieden u echter ook de mogelijkheid van mediation, die tot doel heeft een minnelijke oplossing te vinden voor het conflict als onderdeel van een buitengerechtelijke schikking. Met de steun van een mediator worden de partijen gesterkt in hun vermogen om zelf een voor beide partijen gunstige oplossing te vinden. De mediators van het kantoor kenmerken zich door empathie, authenticiteit, waardering voor de conflictpartijen en systeemdenken. Vooral in het geval van een scheiding die ook gevolgen heeft voor kinderen, is het voordelig om een zo minnelijk mogelijke oplossing te vinden met betrekking tot het gezag en de omgangsregeling.

En ook in erfrechtconflicten (bijv. Erfenisverdeling, Domiciliaal aandeel of Testamentverklaring) kan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting veel voordelen hebben en alle betrokken partijen veel geld, tijd en psychologische stress besparen.

adoptie, het opstellen van een huwelijkscontract of het opstellen van een testament behoren tot onze werkgebieden. Indien nodig werken we graag samen met externe specialisten zoals accountants, belastingadviseurs, notarissen en andere adviseurs van onze cliënten.

nl_NLNederlands