Meer informatie over de CLP-procedure

De cliënten en de advocaten van CLP werken in gezamenlijke vierpartijengesprekken een minnelijke oplossing uit voor de eerder vastgestelde problemen. Het CLP-proces richt zich op een teambenadering voor het oplossen van conflicten. De hiervoor opgeleide CLP-advocaten nemen de leiding en moderatie op zich van de gezamenlijke bijeenkomsten, waarvan de structuur is gebaseerd op mediation. De CLP-procedure wordt daarom ook wel een mediation-analoge procedure genoemd.

De cliënten worden echter te allen tijde volledig juridisch geadviseerd en vertegenwoordigd door hun eigen CLP advocaten - in tegenstelling tot bij "traditionele" bemiddeling.

Binnen de CLP-procedure worden geen conflictbevorderende brieven uitgewisseld. Communicatie met de andere (echt)partner en zijn/haar advocaat vindt bijna uitsluitend plaats in het kader van gezamenlijke bijeenkomsten.

Beide partijen verbinden zich ertoe geen gerechtelijke procedure op te starten tijdens de lopende CLP-procedure. De focus ligt op het zelfstandig uitwerken van een gezamenlijke oplossing zonder de eisen van een rechtbank. Indien nodig kunnen ook andere deskundigen uit een beschikbare pool worden ingeschakeld om ondersteuning te bieden, zoals belastingadviseurs/auditors, coaches of een specialist van de organisatie van het kind.

De CLP-procedure is geschikt voor alle onderdelen van het familierecht. De CLP-procedure kan ook worden gebruikt voor conflicten in het erfrecht.

De CLP-procedure is al lang met succes ingeburgerd als een onafhankelijke geschillenbeslechtingsprocedure in het Anglo-Amerikaanse recht en in sommige naburige Europese landen zoals België en Zwitserland. Ook in Zuid-Duitsland bestaan al enige tijd vergelijkbare procedures onder de term "Coöperatieve Praktijk". In Hamburg en Noord-Duitsland zijn er nu verschillende collega's die zijn opgeleid tot CLP-advocaat, zodat de mogelijkheid bestaat om CLP-procedures te voeren.

nl_NLNederlands