Bemiddeling

Bemiddeling voor familierecht en erfrecht in Hamburg

Bemiddeling is een Procedure voor buitengerechtelijke bemiddeling voor de minnelijke schikking van conflicten. Wij bieden bemiddeling op het gebied van familierecht en erfrecht.
Een neutrale derde partij, de mediator, ondersteunt de conflictpartijen bij het uitwerken van een onafhankelijke oplossing voor hun geschil binnen het kader van een gestructureerd proces.

Doel van de Bemiddeling is het sluiten van een juridisch bindende overeenkomst.

De ervaring leert dat overeenkomsten die door de partijen zelf worden bereikt, langer standhouden omdat er, in tegenstelling tot gerechtelijke beslissingen, geen winnaars of verliezers zijn. Vooral op het gebied van Familierechtbijv. met Scheiding en Echtscheiding die ook kinderen treft, is het zinvol al het mogelijke te doen om Kinderen relaties blijven onderhouden met beide ouders. Dit lukt beter als de gevolgen van de scheiding eerlijk worden opgelost, met wederzijds respect en zelfrespect, zelfs in een tijd van ernstige conflicten en onenigheid.

Ook op het gebied van Erfrecht Bemiddeling is een verstandige oplossing die langdurige juridische geschillen, die niet ongewoon zijn in dit rechtsgebied, kan voorkomen.

Ons kantoor is ook de thuisbasis van de plaatselijke afdeling van de Duitse arbitrage voor erfenisgeschillen e.V.

De Bemiddelingsprocedure strekt zich meestal uit over 5 tot 10 sessies van één tot twee uur. In bepaalde constellaties of bij nauw omschreven conflicten (bv. slechts over één deel van het geschil) kan slechts één - maar langere - afspraak gepast zijn.

De vergoeding voor bemiddeling wordt individueel overeengekomen en is meestal gebaseerd op de bestede tijd.

nl_NLNederlands