Onderhoud

De afwikkeling van alimentatievorderingen is vaak van existentieel belang voor zowel de persoon die alimentatie moet betalen als de persoon die alimentatie nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden voorziet de wetgever ook in een alimentatievordering voor gescheiden echtgenoten. Onze advocaten voor alimentatierecht helpen u bij de vaak complexe berekening van alimentatievorderingen.

Het onderwerp alimentatie is controversieel op het gebied van juridisch beleid en is onderhevig aan voortdurende veranderingen, wat ook gevolgen heeft voor langdurige huwelijken. Om een duidelijke regeling voor je eigen huwelijk te creëren, is een Huwelijkscontract aanbevolen.

Onderhoud van scheidingen

Als de echtgenoten gescheiden zijn, is het mogelijk dat de ene echtgenoot alimentatie voor de scheiding van de andere eist op basis van hun inkomen en vermogen.

Als een echtgeno(o)t(e) tot aan de scheiding geen betaald werk had, bijvoorbeeld omdat hij/zij de gezamenlijke huishouding voerde, kan hij/zij niet zomaar worden veroordeeld tot het aannemen van een baan. De situatie is echter anders als bijvoorbeeld eerdere werkgelegenheid, de financiële omstandigheden of de duur van het huwelijk het onmogelijk maken om alimentatie voor de scheiding te ontvangen.

Onderhoudsverplichting ondanks kwijtschelding

Als het huwelijk nog niet gescheiden is, is een afstand van alimentatie uitgesloten. Het is alleen mogelijk om de scheidingsalimentatie door middel van een alimentatieovereenkomst te specificeren door de gepastheid ervan nader te specificeren.

Alimentatie na het huwelijk

In principe gaat de wet ervan uit dat elke echtgenoot na een echtscheiding in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Tegelijkertijd zijn er echter grondslagen in het alimentatierecht die een aanspraak op alimentatie na het huwelijk kunnen toekennen. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden van het individuele geval.

Omdat omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen, onderzoeken onze familierechtspecialisten met uitgebreide ervaring in alimentatierecht ook de mogelijkheid om de alimentatiebetalingen te verlagen of te beperken.

Alimentatie

De vraag rijst in welke volgorde alimentatievorderingen moeten worden gehonoreerd, vooral als de alimentatieplichtige beperkte financiële draagkracht heeft. Een familierechtspecialist van ons advocatenkantoor kan u helpen, want zelfs als de scheiding al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden, kan het raadzaam zijn om de aanspraken opnieuw te laten beoordelen.

Minderjarige kinderen hebben bijvoorbeeld voorrang bij alimentatievorderingen. Het alimentatierecht is gebaseerd op de veronderstelling dat minderjarige kinderen zichzelf niet kunnen onderhouden. Het is ook belangrijk dat de persoon die recht heeft op alimentatie voorrang heeft op de persoon die voor de kinderen zorgt. De andere partners zijn vaak ondergeschikt.

Het ligt in de aard van de zaak dat de rangorde na verloop van tijd kan veranderen door gewijzigde omstandigheden. Het kan daarom lonen om de alimentatieadvocaten van ons advocatenkantoor te raadplegen als de persoonlijke omstandigheden van een gescheiden echtgenoot zijn gewijzigd.

De familierechtspecialisten van Schneider Stein & Partner ondersteunen zowel aanvragers als schuldenaren van alimentatie bij het verduidelijken van alimentatievorderingen en bij de daaropvolgende herziening van vorderingen.

nl_NLNederlands