Procedure en bijzonderheden van de CLP-procedure

Als beide partijen een CLP-procedure willen voeren, is het noodzakelijk dat beide partijen worden geadviseerd en vertegenwoordigd door passend opgeleide CLP-advocaten. Zodra de CLP-procedure in beginsel is overeengekomen en de respectieve CLP-advocaten zijn geïnstrueerd, wordt een overeenkomst gesloten over de uitvoering van de procedure en de naleving van de overeengekomen regels (bijv. volledige wederzijdse informatie/documenten, geheimhoudingsplicht tegenover derden, toestemming voor de advocaten om contact met elkaar op te nemen, enz.)

De CLP-advocaten komen met hun respectieve cliënten overeen dat zij uitsluitend worden ingeschakeld voor de CLP-procedure; er wordt derhalve overeengekomen dat de activiteit beperkt is tot de CLP-procedure en dat er geen verdere contentieuze buitengerechtelijke of gerechtelijke vertegenwoordiging zal worden geleverd door de CLP-advocaten in dezelfde zaak indien de CLP-procedure mislukt of na de beëindiging ervan.

De conflictpartijen overleggen eerst met hun eigen CLP-advocaat en de gezamenlijke viergespreksbijeenkomsten worden voorbereid.

De conflictkwesties en de belangen en behoeften van de betrokkenen in het conflict worden besproken en oplossingen worden uitgewerkt in de gezamenlijke vierpartijenbijeenkomsten.

Indien nodig en na overleg kunnen andere deskundigen worden geraadpleegd voor ondersteuning.

Tussen de gezamenlijke bijeenkomsten door kunnen de cliënten natuurlijk verder overleggen met hun eigen CLP-advocaten en - na overleg met de cliënten - overleg tussen de CLP-advocaten onderling.

Zodra de oplossingen zijn uitgewerkt, wordt er een juridisch bindende overeenkomst geformuleerd en uiteindelijk gesloten.

nl_NLNederlands