Een testament betwisten

Testamenten - inclusief notariële testamenten - worden vaker met succes aangevochten dan algemeen bekend is. Wij adviseren u, rekening houdend met de juridische en medische aspecten, of een betwisting kans van slagen heeft en begeleiden u bij de noodzakelijke juridische geschillen. Onze advocaten gespecialiseerd in erfrecht in Hamburg en Kiel zullen eventuele twijfels zorgvuldig onderzoeken.

Betwisting van het testament door de erflater

Een testament betwisten is meestal niet zinvol voor de erflater en daarom niet mogelijk. In plaats daarvan is het voldoende als de erflater zijn testament herroept. Dit laat de erflater vrij om een nieuw testament te maken.

Er zijn echter uitzonderingen. Het kan nodig zijn dat de erflater een testament tijdens zijn leven betwist als hij zichzelf heeft gebonden in een erfovereenkomst. Hetzelfde geldt als er een gezamenlijk testament is opgesteld en de wederzijdse beschikkingen niet eenzijdig kunnen worden herroepen.

In deze gevallen staat het de erflater vrij om zijn of haar eigen beschikkingen te betwisten onder dezelfde voorwaarden waaronder een derde het testament zou kunnen betwisten. Alleen dan kan de erflater effectief een nieuw testament maken.

De in erfrecht gespecialiseerde advocaten van Schneider Stein & Partner geven je uitgebreid advies bij het opstellen van een testament en laten je de voor- en nadelen zien van een erfcontract of een gezamenlijk testament.

Betwisting van testamenten door derden

In bijzondere gevallen kunnen derden een testament effectief betwisten om voordeel te halen uit de annulering van de testamentaire beschikking. In de meeste gevallen zijn dit gepasseerde wettelijke erfgenamen.

Derden kunnen een testament alleen betwisten als de erflater is overleden. Bij de complexe kwesties van het betwisten van een testament na het overlijden van de erflater, is het een groot voordeel om een ervaren advocatenkantoor te raadplegen. De gespecialiseerde erfrechtadvocaten van Schneider Stein & Partner staan hun cliënten al sinds 1956 vakkundig bij.

Gronden om een testament te betwisten

Testamenten worden over het algemeen betwist met als doel testamentaire beschikkingen nietig te verklaren die zijn opgesteld onder onrechtmatige bedreiging of waarvan de bewoordingen zijn gebaseerd op een misvatting van de erflater.

Gevolgen van het betwisten van een testament

Als een testament met succes wordt betwist, wordt de verklaring van de erflater geannuleerd. Er moet worden opgemerkt dat de veronderstelde werkelijke wil van de erflater niet regelmatig van kracht wordt. De juridische situatie is dan alsof het betwiste testament nooit heeft bestaan. Een eerdere testamentaire beschikking wordt dan bijvoorbeeld weer geldig.

"Een testament betwisten" volgt op "Een testament interpreteren".

Voordat een testament kan worden betwist, moet zorgvuldig worden onderzocht of de redenen om het testament te betwisten niet kunnen worden weggenomen door het testament te interpreteren. In principe hangt dit niet af van hoe de lezer van het te betwisten testament het zou begrijpen, maar van wat de erflater eigenlijk wilde. De bewoording is slechts het uitgangspunt voor de interpretatie; zelfs een zogenaamd duidelijke bewoording is vatbaar voor interpretatie.

nl_NLNederlands