Recht op toegang

De organisatie van het omgangsrecht en daarmee de omgangsregeling tussen kinderen en de niet verzorgende ouder is erg belangrijk voor zowel ouders als kinderen. Omgangsrecht en omgangsplicht zijn twee begrippen.

De familierechtspecialisten van Schneider Stein & Partner krijgen steeds vaker te maken met zaken waarin oplossingen worden gezocht en gevonden buiten de "klassieke" modellen. Flexibele oplossingen aan de ene kant en verschillende vormen van het alternatieve model aan de andere kant worden steeds belangrijker, in overeenstemming met de eisen van de werkwereld. Wij dragen onze ervaring op dit gebied bij aan de interprofessionele discussies over het verbeteren van de huidige praktijk. Advocaten en gespecialiseerde advocaten voor familierecht van het advocatenkantoor Schneider Stein & Partner kennen en geven vorm aan de huidige en toekomstige behandeling van omgangsrechtzaken en helpen u om uw omgangsrechtzaak te verduidelijken.

Reikwijdte van het recht op toegang

Het omgangsrecht omvat persoonlijk contact, maar ook bijvoorbeeld contact via brieven, telefoon en e-mail. Het omgangsrecht staat los van het persoonlijk gezag. Omgang wordt over het algemeen uitgeoefend met uitsluiting van de verzorgende ouder.

Verplichtingen van de ouders

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van het omgangsrecht of de uitoefening van de omgangsplicht, bijvoorbeeld reiskosten, moeten over het algemeen worden gedragen door de ouder die het omgangsrecht heeft. De relevantie van dergelijke kosten op grond van het onderhoudsrecht moet per geval worden onderzocht.

De andere ouder heeft echter de plicht om mee te werken aan het realiseren van de contacten, bijvoorbeeld door de trein of het vliegtuig te nemen.

Recht op toegang voor familieleden

Het omgangsrecht voor vaders en moeders vormt de meerderheid van de zaken - in de praktijk zijn er echter ook conflicten waarbij stiefouders, grootouders of pleegouders met een kind betrokken zijn. Wij adviseren en ondersteunen zowel bij het ontwikkelen van buitengerechtelijke regelingen als bij gerechtelijke procedures over het omgangsrecht. Waar nodig raadplegen onze gespecialiseerde familierechtadvocaten ook ervaren psychologische deskundigen om tot een optimale oplossing te komen.

Gedetailleerde controleoptie

Als een juridisch geschil over het omgangsrecht onvermijdelijk is, staan onze omgangsrechtadvocaten onze cliënten bij bij Bureau Jeugdzorg en voor de familierechtbank. De rechtbank beschikt over een breed scala aan mogelijke beschikkingen. Om nieuwe geschillen te voorkomen, kan een gedetailleerd reglement worden uitgevaardigd waaruit de modaliteiten van het omgangsrecht kunnen worden afgeleid.

In een gesprek met onze gespecialiseerde familierechtadvocaten over omgangsregelingen, kunnen we samen met u inleidende overwegingen maken over hoe het type, de timing en de frequentie van de omgang in de rechtbank het beste kan worden bepaald. De standpunten van de andere betrokken partijen en objectieve bevindingen met betrekking tot het kind zijn van groot belang bij het plannen en uitvoeren van de afspraken die als juist worden erkend en waarmee rekening moet worden gehouden.

Een bestaande rechterlijke beslissing over toegangsrechten kan ook op elk moment opnieuw worden gewijzigd door middel van een verzoekschrift.

nl_NLNederlands