Pensioenverevening

Pensioenverevening bij scheiding verwijst naar regelingen die aanspraken, tegenwoordig ook wel rechten genoemd, verevenen als gevolg van oudedagsvoorziening of verminderde verdiencapaciteit. Met name de basis voor de uitbetaling van een toekomstig ouderdomspensioen is in deze context van belang.

Principe van pensioenverevening bij scheiding

Pensioenverevening na een scheiding is gebaseerd op het principe dat de echtgenoten aanspraak kunnen maken op de helft van de pensioenaanspraken die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. In geval van echtscheiding hebben de echtgenoten dus over het algemeen recht op verevening van de aanspraken. Dit heeft betrekking op de periode tussen de huwelijksdatum en de datum waarop het verzoek tot echtscheiding aan de verweerder is betekend. Na de echtscheiding heeft elke echtgenoot zijn eigen recht op uitkeringen van de betrokken pensioenaanbieders. Dit is van groot belang voor een echtgenoot die tijdens het huwelijk voor de kinderen heeft gezorgd. Deze partner kon vaak niet of in mindere mate voor de kinderen zorgen. Er kunnen zich complexe afbakeningskwesties voordoen, bijvoorbeeld in verband met levensverzekeringen en directe verzekeringen. Ook echtgenoten die (tijdelijk) in het buitenland werken hebben deskundig advies nodig van een gespecialiseerde familierechtadvocaat over pensioenverevening. Dit advies kan ertoe leiden dat de adviserende familierechtspecialist een echtscheiding afraadt, zeker in het geval van oudere echtgenoten, omdat dit uiteindelijk alleen de pensioenverzekeraar ontlast omdat uitgebreide weduwen- en weduwnaarspensioenen verloren gaan.

Pensioenverevening bij pensionering

Er is echter vaak behoefte aan meer duidelijkheid op het gebied van pensioenverevening wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, bijvoorbeeld als een deel van de verevening pas op dat moment kan worden uitgevoerd.

Veranderingen in de waardering of wettelijke wijzigingen

Het wettelijke statuut voor pensioenverevening bij scheiding is meer dan 40 jaar oud. Sommige methoden waren echter grondwettelijk twijfelachtig, zodat de wetgever een fundamentele hervorming heeft doorgevoerd met de creatie van de Wet verevening pensioenrechten.

Het is belangrijk voor cliënten om te weten dat wijzigingen in de waardering van pensioenaanspraken of wetswijzigingen het nodig kunnen maken om de oorspronkelijke beslissing over pensioenverevening op een later tijdstip te herzien. In veel gevallen waarin bedrijfspensioenen waren opgenomen in de pensioenverevening, kan een vordering tot een geheel nieuwe uitvoering van de pensioenverevening ontstaan. Het is de taak van de familierechtspecialisten van ons advocatenkantoor om dit te beoordelen.

Particuliere pensioenregeling

Het toenemende belang van een persoonlijke oudedagsvoorziening en de diversiteit aan pensioenmodellen betekent dat procedures voor pensioenverevening bij scheiding zorgvuldig en professioneel moeten worden begeleid. Dit geldt ook na de inwerkingtreding van de Wet verevening pensioenrechten (VersorgungsausgleichsG).

Pensioenverevening en -overeenkomsten

Individuele overeenkomsten tussen de echtgenoten over pensioenverevening zijn mogelijk, maar moeten zorgvuldig worden overwogen. Het is met name belangrijk om de wisselwerking tussen pensioenverevening en verevening van opgebouwde winst en alimentatierecht te erkennen en te regelen. Bovendien moeten overeenkomsten bestand zijn tegen rechterlijke toetsing.

Specifieke vragen kunnen worden opgehelderd in een gesprek met de advocaten en familierechtspecialisten van ons advocatenkantoor.

nl_NLNederlands