Echtscheidingsadvocaat in Hamburg

Juridisch advies in echtscheidingsrecht is een centraal werkterrein van het advocatenkantoor Schneider Stein & Partner met vestigingen in Hamburg en Kiel. Wij vinden het bijzonder belangrijk om aan de zijde van onze cliënten te staan. Onze familierechtspecialisten begeleiden u bij de (juridische) uitdagingen die gepaard gaan met persoonlijke veranderingen.

Vermijd lange echtscheidingsprocedures

Lang aanslepende familierechtelijke geschillen worden zoveel mogelijk vermeden, omdat jarenlang procederen niet alleen veel kosten met zich meebrengt, maar ook psychologisch belastend is voor onze cliënten. Wij richten ons op het samen met u onder controle krijgen van de situatie in plaats van deze uit uw handen te laten glippen. Elke familierechtspecialist in ons kantoor heeft vele jaren ervaring en wordt indien nodig ondersteund door ons hele team - waartoe ook voormalige familierechters behoren.

Competente gespecialiseerde advocaten voor familierecht adviseren u bij een scheiding

Wij adviseren je over de vereisten en gevolgen van een echtscheiding voordat deze in gang wordt gezet. Wij stellen u in staat om vanuit juridisch perspectief te beoordelen of, en zo ja wanneer, een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend. Als advocaten gespecialiseerd in familierecht nemen wij uiteraard uw gehele familierechtelijke situatie in overweging. Onze cliënten krijgen een overzicht van belangrijke zaken als alimentatie, huwelijksvermogensrecht (verevening van winsten), gezag, pensioenverevening en andere zaken. Ook fiscale kwesties kunnen worden opgehelderd via het juridische netwerk van ons advocatenkantoor.

Juridische vertegenwoordiging voor de familierechtbank door ervaren familierechtspecialisten

De beschikking van de familierechter zorgt vaak voor zeer ingrijpende wijzigingen in de feitelijke en juridische omstandigheden. Onze echtscheidingsadvocaten vertegenwoordigen je in de echtscheidingsprocedure en maken samen met jou duidelijk hoe de gevolgen van de scheiding en echtscheiding geregeld moeten worden. Daarbij streven wij naar een minnelijke en volledige regeling. Als dit niet lukt, zullen we uw belangen effectief behartigen voor de rechtbank. Elke familierechtspecialist van Schneider Stein & Partner is een bekwame en ervaren belangenbehartiger voor de rechtbank. Wij vertegenwoordigen u bij familierechtbanken en hogere regionale rechtbanken in heel Duitsland.

Waarom bieden we counseling in alle fasen van een relatie?

Nog voordat je een huwelijk aangaat, moet je advies inwinnen om de verstrekkende rechtsgevolgen van het huwelijk te onderkennen. Alleen zo kan duidelijk worden of juridische gevolgen van een huwelijk die afwijken van de wet, geregeld moeten worden in een huwelijkscontract.

Wanneer twee mensen een huwelijk ontbinden, zijn er vaak een heleboel taken die overwonnen moeten worden. Er bestaan vaak misvattingen en er worden tijdens de scheidingsperiode vaak fouten gemaakt die moeilijk te corrigeren zijn. Het is daarom voordelig om in een vroeg stadium advies in te winnen bij een echtscheidingsadvocaat, of nog beter, een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Indien mogelijk zou dit advies zelfs al voor de scheiding moeten plaatsvinden. Lang voor de rechterlijke uitspraak (voorheen vonnis) waarbij het huwelijk wordt ontbonden, de zogenaamde echtscheiding, zijn er belangrijke periodes waarin de koers nog kan worden bepaald.

In principe maakt de wetgever onderscheid tussen drie periodes in het huwelijksrecht.
Aanvankelijk is er sprake van een intact huwelijk. Daarna volgt de periode van scheiding en ten slotte de fase na de scheiding. Elk van deze perioden is bij wet geregeld, met verschillende juridische claims en gevolgen voor de echtscheiding.
De berekening van vorderingen - vooral alimentatievorderingen - en de tenuitvoerlegging ervan in de rechtbank hangen ook af van een zorgvuldige juridische controle van de vermelde periodes. Dit is soms een moeilijke taak voor ervaren familierechtspecialisten.
Vanuit juridisch oogpunt markeert het moment van de scheiding dus het begin van de laatste fase. Het kan dan al te laat zijn om nog dingen te regelen. Neem daarom in een vroeg stadium contact op met een deskundige specialist op het gebied van familierecht.

Alternatieve routes naar echtscheiding?

Het belangrijkste geval van echtscheiding waarin de wet voorziet, is de ontbinding van het huwelijk door overlijden. Er bestaat ook een echtscheiding en het speciale geval van de nietigverklaring van het huwelijk.
Wettelijke ideeën om een buitengerechtelijke echtscheiding in te voeren voor kinderloze huwelijken bij de notaris of de burgerlijke stand zijn altijd verworpen.

De familierechtbanken bieden niet de mogelijkheid van een online echtscheiding. Vanwege de verstrekkende gevolgen van een echtscheiding (waaronder sociale zekerheid, belasting en erfrecht), moet u prioriteit geven aan zorgvuldig, persoonlijk advies en, indien nodig, vertegenwoordiging van uw juridische belangen. Kwesties lijken vaak eenvoudig omdat problemen over het hoofd worden gezien - opheldering achteraf is dan tijdrovend en duur.

Echtscheiding met wederzijdse instemming

Als er geen juridische conflicten zijn tussen de echtgenoten, kan de echtscheiding in onderling overleg worden uitgevoerd, op zo'n manier dat slechts een van de echtgenoten wordt vertegenwoordigd door een advocaat en het echtscheidingsverzoek indient via zijn of haar advocaat. De andere echtgenoot stemt dan in met het verzoek. De kosten kunnen in onderling overleg tussen de echtgenoten worden verdeeld. Over het algemeen resulteert dit in lagere kosten dan vertegenwoordiging door twee advocaten.

Uiteraard zijn wij ook beschikbaar om u voor de rechter te vertegenwoordigen in het geval van een minnelijke echtscheiding. Omdat er in het kader van een minnelijke scheiding vaak problemen ontstaan bij de uitvoering van de pensioenverevening, staan onze familierechtspecialisten ook bij een minnelijke scheiding als adviseur voor u klaar.

nl_NLNederlands