Gespecialiseerde advocaten voor familierecht - Advocaten voor voogdijrecht

De advocaten en familierechtspecialisten van ons advocatenkantoor adviseren en ondersteunen je bij alle zaken die te maken hebben met het ouderlijk gezag en de organisatie van de kinderopvang na een scheiding. Sinds 1998 leidt een echtscheiding niet meer automatisch tot een beslissing over het ouderlijk gezag, maar blijft het gezamenlijk gezag voorlopig bestaan.

Belangen van de kinderen

Wanneer ouders uit elkaar gaan, zijn de belangen van de kinderen altijd in het geding. In deze situatie is het moeilijk voor een kind om deze behoeften in overeenstemming te brengen met de omstandigheden. Aan de ene kant willen ze een hechte band met beide ouders behouden. Aan de andere kant is er het verlangen om vrij te zijn van conflicten.

Onze voogdijadvocaten zien vaak dat kinderen het onderwerp worden van ouderlijke geschillen - onbedoeld door alle partijen. Aan de kant van de ouders is de angst voor een afnemende invloed op de opvoeding en emotionele band van het kind vaak de reden achter een oppervlakkig voogdijgeschil.

Een consult met een van onze advocaten omvat de verschillende modellen voor gezag en omgangsrecht, met name op dit gevoelige gebied. Cliënten zijn vaak niet eens op de hoogte van sommige opties die ook de belangen van het kind zo goed mogelijk dienen. Woon-, wissel- of nestmodellen zijn concepten die zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld en die basisrichtlijnen bieden in deze uitdagende situatie.

De gespecialiseerde advocaten voor familierecht van Schneider, Stein und Partner zijn uw advocaten voor voogdijrecht en helpen u de beste juridische oplossing te vinden voor de nieuwe levenssituatie van u en uw kinderen.

Voogdij voor ongehuwde ouders

Onze familierechtspecialisten zijn ook de aangewezen personen voor ongehuwde ouders als het gaat om het regelen van het gezag bij de geboorte van een gezamenlijk kind of vragen over het ouderlijk gezag bij een scheiding. Als de ouders niet getrouwd zijn op het moment van de geboorte van het kind, hebben ze volgens de wet nog geen recht op gezamenlijk gezag. Er zijn echter verschillende manieren om gezamenlijk gezag of alleen gezag voor de vader te krijgen. Anders heeft de moeder het alleenrecht.

nl_NLNederlands