Verklaring van erfrecht en bepaling van erfgenamen

Onbekende erfgenamen, onduidelijke testamenten, interpretatie van testamenten, het veiligstellen van de nalatenschap tegen ongeoorloofde toegang zijn slechts enkele van de problemen die spelen in het kader van verklaringen van erfrecht, verificatieprocedures en procedures tot vaststelling van erfgenamen. Wij begeleiden erfgenamen en rechthebbenden al jaren met succes door de onberekenbaarheden van dergelijke procedures. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten in Kiel en Hamburg zijn ook uw ervaren vertegenwoordigers in beroepsprocedures en andere erfrechtprocedures. Dit geldt ook voor zaken op het gebied van internationaal erfrecht.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van erfrecht die wordt afgegeven door de erfrechtbank. Het wordt afgegeven op verzoek van een erfgenaam en legitimeert de erfgenaam tegenover bijvoorbeeld kadasters, verzekeringsmaatschappijen en banken.

Door het bovenstaande is het voorleggen van een verklaring van erfrecht vaak een voorwaarde om in opdracht van de erfgenaam te handelen. Toch is een erfgenaam niet verplicht om zijn of haar aanspraak altijd op deze manier aan te tonen. Als er bijvoorbeeld een openbaar testament is geopend dat onbetwist geldig is, vormt dit voldoende legitimatie. Het is ook niet altijd toegestaan om een verklaring van erfrecht op te vragen.

Erfgenamen zonder testament met verklaring van erfrecht

Iedereen die een verklaring van erfrecht in handen heeft, lijkt erfgenaam te zijn. Maar als bijvoorbeeld een testament met succes wordt betwist, kan de aanvankelijk aangenomen hoedanigheid van erfgenaam komen te vervallen. In dat geval moet de inbeslagname van valse attesten van erfrecht en de instelling van een voogdij over de nalatenschap worden overwogen om de nalatenschap veilig te stellen. Soms zijn politionele veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

In veel gevallen kan snel deskundig advies van onze erfrechtspecialisten helpen om de nalatenschap veilig te stellen en het recht om over de erfenis te beschikken vast te stellen.

Verklaring van erfrecht

De procedure voor een verklaring van erfrecht wordt gestart door middel van een aanvraag. Naast de enige en mede-erfgenamen kunnen bijvoorbeeld ook executeurs-testamentair een aanvraag indienen.

Erfopvolging

Als een erfgenaam onbekend is, kan de erfrechtbank een zogenaamde voogd van de nalatenschap aanstellen. Deze persoon probeert dan de erfgenaam te identificeren. Daarnaast stelt de beheerder van de nalatenschap de nalatenschap veilig en beheert deze indien nodig.

Commerciële erfopvolging

Het komt vaker voor dat klanten te maken krijgen met een commerciële ervenopspoorder. Wij vertellen je wat je in zulke gevallen moet doen.
Je krijgt deskundig advies in een individueel consult van de gespecialiseerde advocaten erfrecht van het advocatenkantoor Schneider Stein & Partner.

nl_NLNederlands