Internationaal familierecht

Mandaten op het gebied van internationaal familierecht worden steeds belangrijker. Er is bijvoorbeeld sprake van een internationale band als een of beide echtgenoten een andere nationaliteit hebben, in het buitenland hebben gewoond of wonen, of als vermogensbestanddelen zich in het buitenland bevinden. Er is ook sprake van een internationale band als een kind in het buitenland woont.

Vanuit juridisch oogpunt kan de ontvoering van kinderen naar het buitenland naast strafrechtelijke overwegingen ook verbanden leggen met het internationale familierecht.

Internationaal familierecht regelt de toepassing en jurisdictie van nationale rechtssystemen en rechtbanken.
In dergelijke gevallen onderzoeken en verduidelijken wij voor u of de procedure in Duitsland of in het buitenland moet worden gevoerd, welk recht van toepassing is en wat de gevolgen zijn.

Internationaal huwelijk

In het geval van een internationaal huwelijk worden de huwelijksvoorwaarden bepaald door de wet van het land van herkomst van de verloofde. De beoordeling vindt plaats op het moment van het huwelijk.
De huwelijksvereisten in het internationale familierecht zijn bijvoorbeeld ouderlijke toestemming of huwbare leeftijd. Vaak moet ook worden nagegaan of er speciale huwelijksbeletsels zijn. Voorbeelden van huwelijksbeletsels zijn verwantschap en het vereiste van een huwelijksgift.

Trouwen in Europa

Het internationale familierecht in Europa is gebaseerd op het principe van het consensuele huwelijk, d.w.z. de vrijwilligheid van de partners en hun bekwaamheid om te trouwen.

Het huwelijk is meestal persoonlijk. In de rechtssystemen van Nederland, Spanje, Italië en Polen worden echter ook zogenaamde handschoenhuwelijken erkend. Dit betekent dat het huwelijk ook gesloten kan worden door vertegenwoordigers van de bruid en bruidegom.

De basisleeftijd voor het huwelijk in de meeste Europese landen is 18 jaar. Frankrijk bijvoorbeeld heeft de huwelijksleeftijd voor vrouwen in 2006 verhoogd van 15 naar 18 jaar.

De formele vereisten voor een huwelijk verschillen in het internationaal familierecht afhankelijk van het toepasselijk recht.

Internationaal echtscheidingsrecht

Vanuit het perspectief van het Duitse rechtssysteem inzake internationaal familierecht, is in eerste instantie het recht van het laatste gemeenschappelijke thuisland van de echtgenoten van toepassing op een echtscheiding. De echtscheiding kan echter ook worden beheerst door het recht van het land waar de echtgenoten het laatst hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden. Vervolgens kan ook het rechtsstelsel van toepassing zijn waarmee de echtgenoten de nauwste banden hebben.

Overleg met onze advocaten voor internationaal familierecht is ook raadzaam op het moment van het huwelijk, omdat echtgenoten bijvoorbeeld een rechtskeuze kunnen maken die bepaalt welk recht van toepassing is in geval van echtscheiding.

Onderhoudsrecht met buitenlandse verwijzing

Het alimentatierecht neemt ook een belangrijke plaats in binnen het internationale familierecht.

Een van de fundamentele vragen is of het vonnis van de ene staat geldigheid kan opeisen in een andere staat. Hierbij moet rekening worden gehouden met de toepasselijkheid van overeenkomsten zoals het "Verdrag van de Verenigde Naties van New York inzake de tenuitvoerlegging van alimentatievorderingen in het buitenland", dat bijvoorbeeld niet van toepassing is op de VS. De erkenning van een rechterlijke beslissing van een EU-lidstaat wordt geregeld door een EU-verordening.

Complexe individuele vragen in het internationale alimentatierecht zijn controversieel, dus juridisch advies moet altijd worden gegeven door ervaren advocaten in internationaal familierecht. Het advocatenkantoor Schneider Stein & Partner kan je deskundig advies geven op dit gebied.

Ervaring en samenwerking

Onze advocaten gespecialiseerd in internationaal familierecht hebben jarenlange ervaring met internationale zaken en kunnen ook zaken in het Engels en Nederlands behandelen. In internationale zaken werken we vaak samen met collega's in het buitenland om een uitgebreide ondersteuning van onze cliënten te garanderen.

nl_NLNederlands