Internationaal erfrecht

Voor onze erfrechtspecialisten betekent internationaal erfrecht: erfrechtelijke zaken met een buitenlandse connectie. Er bestaat geen gestandaardiseerd internationaal erfrecht.

Grensoverschrijdende aspecten kunnen zich op veel verschillende manieren voordoen. (On)roerende zaken die zich in het buitenland bevinden, erflaters met meerdere nationaliteiten, internationaal ondernemingsvermogen en buitenlandse huwelijksvermogensstelsels zijn slechts enkele van de denkbare probleemgebieden waar de advocaten van ons kantoor voortdurend mee te maken hebben. We hebben jarenlange ervaring op dit gebied en een breed netwerk van gespecialiseerde buitenlandse collega's met wie we ook complexe zaken kunnen oplossen.

Basisprincipe van internationaal erfrecht

In elke erfzaak met een buitenlandse connectie moet worden verduidelijkt welk rechtssysteem van toepassing is, welke rechtbank bevoegd is en of verschillende erfwetten door verschillende rechtbanken moeten worden toegepast. Wij verduidelijken of en, zo ja, welke kanalen beschikbaar zijn.

Internationaal erfrecht - Duitse jurisdictie

Duitse rechtbanken hebben exclusieve internationale bevoegdheid voor erfeniszaken met een buitenlandse connectie als het Duitse recht van toepassing is of als de laatste verblijfplaats van de erflater in Duitsland was.

Optie voor erflaters

De keuze van het toepasselijke erfrecht is belangrijk voor buitenlandse erflaters die bijvoorbeeld hun gewone verblijfplaats in Duitsland hebben of Duitsers wier vermogen een buitenlandse band heeft of die in het buitenland wonen. De voorwaarden waaronder een rechtskeuze mogelijk is en wanneer een rechtskeuze toelaatbaar is, kunnen alleen van geval tot geval worden verduidelijkt. Of het recht van uw woonplaats of het recht van uw land van herkomst (bijv. Italiaans, Spaans, Nederlands, Deens) of het Duitse erfrecht van toepassing is, kunt u samen met onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten beslissen.

Dankzij het netwerk van ons advocatenkantoor op het gebied van internationaal erfrecht kunnen we een beroep doen op deskundigen uit andere jurisdicties voor advies.

Verandering van staatsburgerschap - Terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU

Als u een nationaliteitswijziging overweegt in verband met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, bijvoorbeeld omdat uw gewone verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk is, kan het zinvol zijn om uw testament aan te passen. De mogelijkheid bestaat dat het Engelse erfrecht niet van toepassing is. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u informeren over uw persoonlijke mogelijkheden.

Procedurele kwesties in erfrecht met een buitenlandse connectie

Bij erfrechtzaken met een buitenlandse connectie spelen nationale procesrechtelijke regels een grote rol. Het is mogelijk dat een Duitse erfrechtbank geen handelingen kan verrichten die vreemd zijn aan het Duitse procesrecht, maar noodzakelijk zijn volgens het recht van een ander land. Om onverenigbaarheden te vermijden of op te lossen, is juridisch advies voor erflaters raadzaam. In deze context adviseren wij ook buitenlandse erfgenamen over het verkrijgen van Duitse legitimatiedocumenten (verklaring van erfrecht, Europese verklaring van erfrecht, verklaring van executeurschap, verklaring van beheer van testamenten).

Internationaal erfrecht met Europese referenties

Voor alle erfeniszaken met Europese connecties die plaatsvinden na 17 augustus 2015, is de Europese Erfrechtregulering directe geldigheid. Het is daarom ook van bijzonder belang in juridisch advies.

nl_NLNederlands