Dr. Marko Oldenburger
Gespecialiseerde advocaat voor familierecht en medisch recht

 • Studeerde sociale wetenschappen in Hannover van 1989 - 1996
 • Studeerde rechten in Hannover van 1990 - 1995
 • Juridische stage bij het OLG Celle (1995 - tot 1997)
 • Toelating tot de balie 1998
 • Zelfstandig advocaat in Celle tot 2010 (gespecialiseerd in familierecht en medisch recht)
 • Partner bij het advocatenkantoor Lehmann und Partner (Hannover) van 2010 tot 2016
 • 2016 - 2022 artvocati (familierecht, Hannover)
 • 2019 - 2024 Hoofd van de afdeling Familierecht bij Rose & Partner (Hamburg)

Onderzoek / Wetenschap

 • Medewerker leerstoel Prof. Dr. Kühne (Leibniz Universität Hannover)
 • Beurshouder van de VW Stichting voor impactonderzoek naar rechterlijke uitspraken
 • Onderzoek naar internationale eisen voor hervorming van het familierecht, Leibniz Universität Hannover, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Meder (2010 - 2013)
 • Docent aan de ZEW van de Leibniz Universiteit Hannover (2015 - 2019)
 • Onderzoeksproject naar Engels familie- en onderhoudsrecht (DFG) van 2009 - tot 2013
 • Doctoraat in familierecht, kinderalimentatie in Engeland, in 2013
 • Docent aan de Universiteit van Münster, Instituut voor Duits en internationaal familierecht (sinds 2023)

Gespecialiseerde cursussen / Gespecialiseerde advocaten

 • Gespecialiseerde cursus in bemiddeling (2003)
 • Gespecialiseerd advocaat voor familierecht (sinds 2006)
 • Specialistische cursus belastingrecht (2008)
 • Gespecialiseerd advocaat voor medisch recht (sinds 2011)

Lidmaatschappen

 • Wetgevend Comité Familierecht DAV
 • Duitse conferentie voor familierechtbanken e.V.
 • Werkgroep familierecht in de Duitse Orde van Advocaten
 • Werkgroep medisch recht van de Duitse Orde van Advocaten
 • Belangenvereniging van werkgevers, zelfstandigen en ondernemers e.V.
 • Vereniging van advocaten en notarissen in Hannover
 • Erelidmaatschap van Glücksmomente e.V.

Publicaties


Monografieën, bijdragen

 • De erkenning van draagmoederschap in het buitenland, in Budzikiewicz/ Heiderhoff/ Klinkhammer/ Niethammer-Jürgens (eds.), Ausländische Elternschaften (in voorbereiding voor herfst 2024).
 • Kischkel/Ostholdt (Hrsg.), Handkommentar Familienrecht, Neubearbeitung von: §§ 1589-1590, Vor §§ 1591-1599 BGB, §§ 1591-1599 BGB, §§ 1600-1600d BGB (in Vorbereitung für Herbst 2024)
 • Rieck/Lettmaier, Ausländisches Familienrecht, Neukommentierung der Länderteile Florida und Kalifornien (in Vorbereitung für Herbst 2024)
 • Rieck/Lettmaier, Ausländisches Familienrecht, 23. EL (2023), Verlag C.H.Beck, München (Länderteil England und Wales, vollständig neu bearbeitet)
 • Modern ouderschap - uitdagingen voor een modern afstammingsrecht, speciale uitgave Familierecht Compact 2022
 • Het belang van het kind in het recht - Vaststelling, organisatie en verlies van ouderlijk gezag, Göttingen 2018
 • Geschichtliche Entwicklung des Unterhaltsrechts in England, in: Stephan Meder; Christoph Eric Mecke (eds.), Reformforderungen zum Familienrecht International, Vol. 1, Keulen, Weimar, Wenen 2015, p. 408 e.v.
 • Alimentatie voor kinderen in Engeland - Van de Poor Relief Act 1598 tot de Child Support Act 1991, Keulen, Weimar, Wenen 2014

Aufsätze

 • Eltern werden ist nicht schwer, oder? Teil 4, FK (in Vorbereitung für Juni/Juli 2024)
 • Eltern werden ist nicht schwer, oder? Teil 3, FK (in Vorbereitung für Mai/Juni 2024)
 • Drei Eltern und ein Kind, in FK 2024 (in Vorbereitung für Mai 2024)
 • Wird es eine zweite weibliche Elternstelle geben? FK 2024, 87
 • Eltern werden ist nicht schwer, oder? FK (Familienrecht Kompakt) 2024, 69
 • De sociaal-familiale relatie als middel om vaderschap te voorkomen?, in NZFam 2023, 817
 • Europees ouderschap - is dat mogelijk? in Ad Legendum 2023, 173
 • Grensoverschrijdende voogdijgeschillen, in NJW-aktuell 28/2023, 12
 • Europees ouderschap - Is harmonisatie mogelijk? in NZFam 2023, 632
 • De Embryobeschermingswet van 1990 - missie volbracht?, in NZFam 2022, 870
 • Modern ouderschap, FK (Familierecht Compact), uitgave 1 /2022
 • Vrijwillig ouderschap, NZFam 2021, 853
 • Jouw kind, mijn kind, ons kind, FK (Familierecht Compact) 1/2021, 120
 • Abstammungsrecht 2.0? NZFam 2020, 985
 • De afstamming van kinderen van draagmoeders, in NZFam 2020, 457
 • Houdt de Duitse rechterlijke macht echt rekening met de belangen van een kind? in: Lawyer Monthly, juli 2019
 • Het welzijn van kinderen in het Duitse rechtssysteem, Lawyer Monthly Magazine, januari 2018, blz. 75.
 • De ontberingen van een echtscheiding doorstaan, in: Lawyer Monthly Magazine, november 2017, p. 69
 • Nieuwe wetten versterken hospice en palliatieve zorg, in: pflegen: palliativ, Issue 29/2016, p. 28 e.v.
 • Assisted suicide & Hospice and Palliative Care Act - What should change, in: pflegen: palliativ, Issue 28/2015, p. 40 e.v.
 • Familieleden en vrienden - wie mag wat weten?, in: pflegen: palliativ, Issue 2/2011, p. 23 e.v.
 • Trends in de gerechtelijke aanpak van bescherming en bijstand, in: ZRP 1999, pp. 502 - 507 (met Prof. Dr H. A Hesse et al.).

Anmerkungen

 • Vater, Mutter, Vater, Kind, beck-aktuell v. 10.04.2024
 • Een gedurfd plan, NJW-aktuell 9/2024, p. 15
 • Stiefkindadoption dient nicht nur dem Kindeswohl, sondern ist auch erforderlich, Anm. zu OLG Frankfurt/M. Beschl. v. 12.12.2023, 2 UF 33/23, FK 2024, 43
 • Eintragung der Wunscheltern im Haupteintrag des Geburtenregisters aufgrund nachgeburtlicher ausländischer Abstammungsentscheidung, Anm. zu AG Köln, Beschl. v. 03.01.2024, Az. 378 III 175/23, NZFam 2024, 378
 • Stiefkindadoption bei Leihmutterschaft durch die nicht biologische Wunschmutter, Anm. zu OLG Frankfurt/M. Beschl. v. 12.12.2023, 2 UF 33/23, NZFam 2024, 306
 • GenDG steht Einholung eines Abstammungsgutachtens im Ausland entgegen, Anm. zu OLG Celle, Beschl. v. 30.1.2023, Az. 21 UF 124/20, FK 2024, 23
 • Stiefkindadoptieprocedure na draagmoederschap, commentaar op AG München, beslissing van 5 oktober 2023, ref. 52721 F 1965/22, NZFam 2024, 40
 • Kein Vertretungsausschluss von Lebenspartnern für die Anerkennung der Elternschaft im Kontext einer Geburt durch eine Leihmutter, Anm. zu OLG München, Beschl. V. 01.08.2023, Az. 16 UF 614/23e, NZFam 2023, 1095
 • Geen impliciete rechtskeuze bij gebruik van een algemeen islamitisch model huwelijkscontract | Noot over OLG Celle van 14 december 2022 - 15 UF 137/21 | jurisPR-FamR 20/2023 Noot 3
 • Erkenning van een buitenlandse afstammingsbeslissing zonder genetische afstamming van de wensouders, commentaar op AG Sinsheim, beslissing van 15 mei 2023, 20 F 278/22, BeckRS 2023, 10061, in NZFam 2023, 856
 • Geen buitengewone uitgaven voor kosten in verband met een draagmoederschap | Nota BFH van 10 augustus 2023 - VI R 29/21 | jurisPR-MedizinR 10/2023 Nota 1
 • Geen vervroeging van de beoordelingsdatum voor een sociaal-familiale relatie bij vaderschapsbetwistingen, commentaar op OLG Naumburg, beslissing van 28 juli 2021 (Ref. 8 UF 95/21), in NZFam 2023, 664
 • Noodzaak van een formatieve richtlijn van het GRC voor het recht op verstrekkingen op grond van § 27a (4) SGB V, ook bij een wetswijziging | noot bij LSG Celle-Bremen van 14 oktober 2022 - L 16 KR 256/21 | jurisPR-MedizinR 6/2023 noot 2
 • Ministerieel besluit geen besluit in de zin van § 108 FVG, commentaar op OLG Celle, besluit van 23 januari 2023 (ref. 21 UF 171/19), in FK 2023, 130
 • Overschrijving van de geboorteakte van een kind met ouders van hetzelfde geslacht naar de burgerlijke stand van een andere lidstaat, commentaar op HvJ EG 24/06/2022 - C-2/21 | in: jurisPR-FamR 25/2022 noot 1
 • Vergoedingsaanvraag voor kunstmatige inseminatie in andere EU-landen alleen voor maatregelen die zijn toegestaan door de Duitse wet ter bescherming van embryo's, commentaar op LSG Chemnitz, arrest van 09.03.2022 (L 1 KR 247/16), in jurisPR MedizinR 9/22, noot 4.
 • Aftrekbaarheid van kosten voor kunstmatige inseminatie als buitengewone last in de zin van § 33 EstG, commentaar op FG Hannover, Urt. v. 14.12.2021 (6 K 20/21), in jurisPR MedizinR 9/22, noot 5.
 • Commentaar op Münchner Sozialgericht, vonnis van 26 januari 2022 (S 7 KR 242/21), in MedR 2022, 628.
 • Geen aanspraak op vergoeding van kunstmatige inseminatie bij schending ESchG, in jurisPR MedizinR 4/22, noot 4
 • Gedeeltelijke immoraliteit van een huwelijkscontract, kerngebiedleer en functionele gelijkwaardigheid, commentaar op OLG Celle v. 09.03.2021 - 17 UF 172/20, jurisPR-MedizinR 9/2021 noot 3
 • Medemoeder van hetzelfde geslacht is geen vader, in FK (Familierecht Kompakt) 7/2021, 120
 • Beperking van de tweede ouderlijke positie in § 1592 nr. 1 BGB tot echtgenoten ongrondwettig, commentaar op OLG Celle van 24 maart 2021 - 21 UF 146/20, in jurisPR-FamR 15/2021 noot 8
 • Fundamentele eis voor goedkeuring door ethische commissie voor PGD van trophectodermcellen - commentaar op: BVerwG v 02.12.2020 - 3 C 6/19 - jurisPR-MedizinR 5/2021
 • Beroepsspecifieke risico's staan toewijzing van aansprakelijkheid niet in de weg - commentaar op: BGH van 8 december 2020 - VI ZR 19/20 - jurisPR-MedizinR 3/2021 noot 1
 • Geen voorlopige voorziening op grond van art. 32 lid 1 BVerfGG in bewaringsrelevante eA-procedure voorafgaand aan uitspraak na mondelinge behandeling - commentaar op: BVerwG van 29 december 2020 - 1 BvR 2652/20 | jurisPR-MedizinR 2/2021 Noot 3
 • Aanbod aanbevelingen rechtvaardigen geen gedwongen behandeling, in juris-PR MedR 6/2020, Noot 1
 • Rechtvaardiging van inmenging in grondrechten alleen door vaststaande feiten die relevant zijn voor de beslissing, in juris-PR MedR 8/2020, Noot 1
 • Geen persoonlijkheidsverlies oplopende smartengeld zonder zelfstandige ziektetoevoeging bij geboorteletsel, in: juris-PR MedR 10/2020, noot 3
 • Ouderloos ouderschap toegestaan, in: jurisPR-FamR 11/2020, Noot 4
 • Alimentatievordering van de moeder van een buitenechtelijk kind tegen de erfgenamen van de vader, in: juris-PR FamR 4/2020, noot 4
 • De rechter moet rekening houden met de inhoud van het pleidooi van de partijen, in: juris-PR MedR 3/2020, noot 5
 • Statusneutrale toetsing van buitenlandse vaderschapsvaststellingen mogelijk in Duitsland, in: juris-PR FamR 23/2019, Noot 5
 • Geen erkenning van buitenlandse geboorteakten en registervermeldingen die voorgenomen ouders als ouders aanduiden bij draagmoederschap, in: juris-PR FamR 16/2019, noot 3
 • Verblijfsstatus: Gewone verblijfplaats van een kind dat in Oekraïne is geboren uit een draagmoeder en door de wensouders naar Duitsland is gebracht, in: juris-PR FamR 15/2019, noot 3
 • Staatsspecifieke ziekenhuisplanning kan alleen worden getoetst aan federaal recht in het kader van artikel 162 SGG of in geval van schending van het verbod van willekeur, in: juris-PR MedR 7/2019, noot 2
 • Uitsluiting stiefkindadoptie in niet-huwelijkse relatie ongrondwettelijk, in: juris-PR FamR 14/2019, noot 1
 • Geen gelijktijdige deelname aan huisartsenzorg en specialistische zorg, in: juris-PR MedR 6/2019, Noot 1
 • De noodzaak om te blijven leven met lijden komt in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking, in: juris-PR FamR 12/2019, noot 1
 • Hygiënetekort in ziekenhuiskamers als volledig beheersbaar risico, in: juris PraxisReport Medizinrecht 4/2019, Noot 1
 • Recht op verstrekkingen wegens fictieve toestemming op grond van § 13 (3a) zin 6 SGB V, in: juris PraxisReport Medizinrecht 2/2019, noot 1
 • Lokale bevoegdheid van de jeugdzorgorganisatie als de ouders verschillende woonplaatsen hebben en de persoonlijke verzorging tussen hen is verdeeld, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 2/2019, noot 3
 • Geen vermelding van de echtgenote als "toegevoegde moeder" in het geboorteregister, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 24/2018, noot 3
 • Geen beperking voor binnenlandse dienstverleners bij particuliere zelfaanbesteding van een fictief toegelaten dienst op grond van § 13 (3a) SGB V, in: juris PraxisReport Medizinrecht 10/2018, noot 1
 • Berekening en verjaring van vereveningsaanspraken bij andere voorzieningen in de zin van § 426 lid 1 BGB, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 20/2018, noot 6
 • Rechterlijk voorbehoud voor fixatie van geesteszieke opgenomen patiënten, in: juris PraxisReport Medizinrecht 7/2018, Noot 1
 • Onenigheid tussen ouders over hoe om te gaan met genderdysfoor gedrag en de uitgesproken wensen van het kind, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 7/2018, Noot 6
 • Aansprakelijkheid van het aangewezen orgaan voor verwijtbaar plichtsverzuim, commentaar op BGH-arrest v. 22 juni 2017 - VII ZR 36/14, in: juris PraxisReport Medizinrecht 10/2017, noot 1
 • Schending van ouderlijke rechten door ontneming van het gezag zonder voldoende vaststelling van een risico voor het welzijn van het kind, commentaar op BVerfG-beschikking van 13 juli 2017 - 1 BvR 1202/1, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 20/2017, noot 2
 • Toelaatbare instituutsmachtiging voor verloskundige ziekenhuisafdeling, commentaar op BSG, arrest van 25.01.2017, B 6 KA 11/16 R, in: juris PraxisReport Medizinrecht 9/2017, noot 1
 • Voorstellings- en bewijslast in procedures tot wijziging van de alimentatie, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 10/2017
 • Eisen en rechterlijke toetsingsplichten voor deskundigenberichten in voogdijzaken, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 9/2017
 • De toepasselijkheid van een andere aanhangigheid ook in procedures in derde landen van de EU, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 8/2017
 • Dierenarts aansprakelijk voor risicovol onderzoek veulen, in: juris PraxisReport Medizinrecht 3/2017
 • De organisatie van vakantiebezoeken is in wezen een kwestie van toegangsrechten, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 23/2016
 • Eisen aan de specificiteit van levenstestamenten, in: juris PraxisRapport Familie- en Erfrecht 21/2016
 • BAG-toeslag voor leden in het verwijzingskwartaal, in: juris PraxisReport Medizinrecht 7/2016
 • Eisen aan de feitelijke opheldering door de rechter bij opnamen op grond van de PsychKG, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 25/2015
 • Grof onredelijke gedeeltelijke uitsluiting van pensioenverevening wegens uitoefening van een forfaitaire optie, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 19/2015
 • Geen schadeclaims tegen ouders van ex-partner voor investeringen in hun eigendom, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 16/2015
 • Ernstige aantasting van het belang van het kind in de zin van art. 13 lid 1 onder b juncto art. 17 HKOV. Art. 17 HKOV in geval van een bevel tot aanhouding door de rechter van de staat van herkomst, in: juris PraxisRapport Familie- en Erfrecht 14/2015
 • Liposuctie in het ziekenhuis voldoet niet aan de kwaliteits- en kosteneffectiviteitscriteria van § 2 (1) zin 3 SGB V, in: juris PraxisReport Medizinrecht 6/2015
 • Rechtmatigheid van de afstudeerregeling in de Brandenburgse honorariumverdelingsovereenkomst, in: juris PraxisReport Medizinrecht 5/2015
 • Duur en tijdstip van andere activiteiten in de zin van artikel 20, lid 1, zin 1 Ärzte-ZV n.F., in juris PraxisReport Medizinrecht 3/2015
 • Plicht en reikwijdte van toetsing van deskundigenbericht, in: juris PraxisReport Familie- en Erfrecht 7/2015
 • Toestemmingsvereisten voor medische dwangmaatregelen, in: juris PraxisReport Medizinrecht 10/2014
 • Ongrondwettigheid van artikel 32a lid 2 zin 1 VBL-statuten, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 5/2014
 • Vereisten voor deskundigenonderzoek bij ziekenhuisopname en gedwongen medische behandeling, in: juris PraxisReport Medizinrecht 2/2014
 • Geen verrekening van verstrekkingen bij pensioenverevening, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 24/2013
 • Kosten van inmenging in strijd met grondrechten (hier: geheime GPS-surveillance) niet vergoedbaar, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 22/2013
 • Onderwijsbehoud na een oriëntatiefase van drie jaar, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 18/2013
 • Vereisten voor een reclameverbod voor "voor-en-na foto's" op grond van § 11 (1) HWG (nieuwe versie), in: juris PraxisReport Medizinrecht 8/2013
 • Aanpassing op grond van §§ 33, 34 VersAusglG geen samengesteld besluit, in: juris PraxisReport Medizinrecht 16/2013
 • Laboratoriumdiensten geen directe behandelmethoden, in : juris PraxisReport Medizinrecht 6/2013
 • Gebruik van zakgeld voor ouderlijke alimentatie, juris PraxisRapport Familie- en Erfrecht 9/2013
 • Bevel tot schorsende werking bij aanmaningen tot terugvordering op grond van kennelijk nalatige onjuiste declaraties, in: juris PraxisReport Medizinrecht 3/2013
 • Voorwaarden voor annulering van een vooraankondiging van overdracht bij deelname door erfgenamen, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 9/2012
 • Berekening van de waardevermindering van de zaak volgens paragraaf 7.5 HVV, in: juris PraxisReport Medizinrecht 3/2012
 • Beperkingen van de vergunning tot uitoefening van het beroep leiden tot intrekking van de deelname aan contractuele medische zorg, juris PraxisReport Medizinrecht 2/2012
 • Beperkingen op de vergunning tot uitoefening van het beroep leiden tot intrekking van deelname aan door de SHI geaccrediteerde medische zorg, in: juris PraxisReport Medizinrecht 2/2012
 • Geen verlies van recht op scholingsonderhoud als de start van de opleiding wordt uitgesteld vanwege zwangerschap en drie jaar kinderopvang, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 24/2011
 • Nietigheid van privaatrechtelijke beloningsovereenkomsten in het voogdijrecht, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 17/2011
 • Oneerlijkheid van een voortgezette alimentatievordering, in: jurisPraxisReport Familie- en Erfrecht 13/2011
 • Verduidelijkingsplicht van de rechter bij de vaststelling van de geldigheid van een onderhands testament dat uit meerdere afzonderlijke bladen bestaat, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 11/2011
 • Schending van het verbod van toewijzing tegen betaling bij participaties in ondernemingen ("Hearing aid supply II"), in: juris PraxisReport Medizinrecht 4/2011
 • Aansprakelijkheid van erfgenamen voor schendingen van de informatieplicht van de erflater, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 4/2011
 • Verval van de waarborgfunctie van de verzameldeclaratie ook bij herkenbare fouten in de factureringssoftware, in: juris PraxisReport Medizinrecht 2/2011
 • Toepassing van het BGB op erfrechtelijke betrekkingen van niet-huwelijkse nakomelingen na de hereniging, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 12/2010
 • Vereisten voor de vergoeding van kosten volgens § 74 SGB XII, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 8/2010
 • Vruchtgebruik en schenkingsrecht, in: juris PraxisReport Familie- en Erfrecht 25/2009
 • Vereisten voor een voogdijbeslissing volgens § 1696 lid 1 BGB bij strijdigheid met art. 6 GG, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 18/2009
 • Eisen en inhoud van de inschrijving van gedeeltelijk vruchtgebruik en voorwaardelijk vruchtgebruik van de langstlevende, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 12/2009
 • Onbillijkheid bij de pensioenverevening in het kader van het verbintenissenrecht: maatstaven voor de beoordeling en beoordelingstermijnen, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 5/2009
 • PKH: Noodzakelijke reiskosten bij onbeperkt beslag, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 7/2008
 • Aanvullende alimentatie alleen in geval van echtelijke benadeling, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 24/2007
 • Opvoedingstijdvakken bij pensioenverevening, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 23/2007
 • Grenzen en reikwijdte van formatief kapitaalinkomen, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 19/2007
 • Geen pro rata onderhoudsverplichting voor niet-paritaire alternatieve modellen, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 11/2007
 • Nietigheid bij overtreding van §§ 1587a, 1587b BGB, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 11/2007
 • Geen intrekking van het verblijfsrecht ondanks sterke gehechtheidsintolerantie, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 9/2007
 • Informatieplicht volgens §§ 53b lid 2 FGG, 11 lid 2 VAHRG, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 8/2007
 • Kort geding als noodzakelijke maatregel in de zin van § 1666 (1) BGB, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 5/2007
 • Vereiste informatie in rechtsbijstandprocedures, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 23/2006
 • Recht op ouderdomsalimentatie in verband met een niet ingesteld beroep tegen pensioenverevening, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 15/2006
 • Vergoeding voor gebruik na vrijwillig vertrek van de echtgenoot/echtgenote die de enige eigenaar is, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 13/2006
 • De opbouwfase van de bedrijfspensioenregeling blijft statisch, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 8/2006
 • Vermindering van een vereveningspensioen als de eigen redelijke behoeften in gevaar komen, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 4/2006
 • Geen toetsbaarheid van de inhoud van een eigen discretionaire beslissing bij publiekrechtelijke pensioenverevening, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 2/2006
 • Vereisten voor het bewijs van ernstige inspanningen om een opleidingsplaats te vinden voor de verdere toekenning van kinderbijslag, in: juris PraxisReport Familien- und Erbrecht 2/2006

Lezingen, seminars, conferenties, symposia

 • Kinderwensen in het familierecht, seminar (gepland voor voorjaar 2024), GJI
 • Voorbij namen, geslacht en afkomst - een overzicht van de hervormingen - seminar (gepland voor het voorjaar van 2024), GJI
 • De erkenning van draagmoederschap in het buitenland, lezing, 6e Dialoog in Internationaal Familierecht, Philipps-Universiteit Marburg, 8/9 maart 2024.
 • Verantwoordelijkheid en gemeenschap in moderne samenlevingen, 19e Göttingen Workshop over familierecht op 10 november 2023
 • Familierecht, Lezing, Universiteit Münster WS 2023/24
 • Verwantschap, afstamming en ouderschapsrecht, lezing Schwetzinger Familienrechtstage 2023 (SiS) op 28 september 2023
 • Legalisering van eiceldonatie, DJB e.V., op 06.06.2023
 • Toekomst van draagmoederschap en eiceldonatie in Duitsland, symposium/paneldiscussie A.L.L.E. op 12 mei 2023 in Berlijn
 • Afstammingsrecht, lezing, Universiteit Münster SS 2023
 • Kinderwens en voortplantingsgeneeskunde in het familierecht, seminar GJI op 17 november 2022
 • Uitdagingen van voortplantingsgeneeskunde voor het familierecht, lezing op 23 juni 2022 bij DAT 2022 (Hamburg)
 • Het belang van het kind als leidend principe in sociaal werk, Hogeschool Frankfurt (november 2017)
 • Versterking van zelfbepaalde levensstijlen - invoering van een gemeenschap van verantwoordelijkheid, advies van deskundigen in de commissie juridische zaken van de Duitse Bondsdag op 26 oktober 2020
 • Huidige hervormingsinspanningen in de kinder- en jeugdzorg, TH Keulen, Instituut voor Sociaal Recht (oktober 2018)
 • Juridische grondslagen in het beheer van non-profitorganisaties, Leibnitz Universität Hannover (2015-2019)
 • Zorgvolmacht en levenstestament, Viscom AG, Gezondheidsdag, Seminar Hannover 2019

Media, pers en tv

 • Samenspende von Komapatient erlaubt? Illu der Frau, April 2024
 • Per Klick zum Wunschkind, SZ 30./31.03/01.04.2024
 • Kinderwens ZONDER PARTNER - "Je kunt een kind beter aan een man koppelen": waarom solomoeders het moeilijk hebben in Duitsland, BuzzFeed.news v. 09.03.2024
 • Sociaal-familiale relatie vs. genetisch vaderschap, nieuwstime Pro7/ Sat1 v. 26.10.2023
 • WDR Morgenecho, Draagmoederschap in Oekraïne, op 20 oktober 2023 (ARD Audiothek)
 • Britse echtscheidingswet - 5 jaar scheidingswet (Boris Becker), BILD Zeitung 07.09.2023
 • Draagmoederschap, BILD am Sonntag van 05.02.2023
 • Uitzetting dreigt gevangenisstraf, de zaak Boris Becker, RTL Nieuws v. 15.12.2022
 • Draagmoederschap in Oekraïne, Der Spiegel v. 16.09.2022
 • Risico - zwangerschap, Süddeutsche Zeitung Magazin v. 12.08.2022
 • Vruchtbaarheidsrecht, Podcast Andreas Berwing (eerlijk leiderschap) juni 2022
 • Geboren in oorlog - een wenskind uit Kiev, arte v. 31.05.2022
 • Dromen waarmaken, Anwaltsblatt v. 02.05.2022
 • Kinderwens zonder partner, Stern TV v. 27.04.2022
 • Draagmoederschap in Oekraïne, NZZ v. 20.04.2022
 • Geweld blokkeert het systeem, HAZ v. 13.04.2022
 • Baby's in de bunker: draagmoeders in Oekraïne, Weltspiegel (SWR) v. 09.04.2022 (ARD Audiothek)
 • Waarom de oorlog ook baby's van Duitse ouders in gevaar brengt, Domradio v. 07.04.2022
 • Oekraïense draagmoeders tussen de fronten, Deutsche Welle (DW) v. 28.03.2022
 • Draagmoederschap in Oekraïne, BR van 31.07.2021
 • Wie betaalt er na de scheiding? Welt am Sonntag van 27.09.2020
 • Corona chaos met draagmoederschap in Oekraïne, DW v. 25.05.2020
 • Kindermishandeling, beschermingsmandaat van Bureau Jeugdzorg, NDR, Hallo Niedersachsen v. 11.5.2019
 • Draagmoederschap is verboden in Duitsland. Hoe kunnen koppels toch hun vurigste wens voor een eigen kind vervullen? Bunte v. 05.07.2020

Top Themen

nl_NLNederlands