Erfrecht en belastingen

Successierechten beperken de juridische structureringsmogelijkheden in niet onaanzienlijke mate. Daarom moet bij juridisch advies over erfrecht rekening worden gehouden met het fiscale aspect.

Erfrecht en belastingen in de adviespraktijk

Zowel bij de advisering over het opstellen van een testament als bij de herziening van een bestaand testament, behoort het tot de adviespraktijk van onze erfrechtspecialisten om na te gaan of een transactie überhaupt relevant is voor de erfbelasting. In een tweede stap wordt dan het belastingbedrag bepaald. Vervolgens kunnen andere regelingen worden overwogen die een gunstige fiscale situatie creëren met een vergelijkbaar resultaat.

Samenwerking met belastingdeskundigen

We werken graag samen met je belastingadviseurs of adviseren je samen met onze vertrouwde belastingadviseur over speciale problemen op het gebied van successierechten.

Successierecht en schenkingsrecht

De verkrijging bij overlijden is onderworpen aan successierechten, net zoals een schenking inter vivos belast zou worden. De wijdverspreide veronderstelling dat activa die kort voor het overlijden als schenking worden overgedragen, fiscaal bevoordeeld zijn, is dus niet waar.

De belastingdruk kan alleen worden verlaagd als de schenking ten minste tien jaar voor het overlijden van de erflater wordt gedaan. Dit komt door de successierechten en schenkingsrechten die elke tien jaar volledig beschikbaar zijn voor de overledene.

Planning met het oog op successierechten

Het tijdig plannen van de overdracht van vermogen aan een erfgenaam kan de last van successierechten aanzienlijk verminderen. Anderzijds kan de erflater sterk gebonden zijn aan de toekomstige erfgenaam of zijn eigen beschikkingsmacht over zijn vermogen beperken.

Hier kan gericht juridisch advies veel zekerheid bieden. Onze fiscaal juristen zoeken samen met jou naar een manier die rekening houdt met alle aspecten van de overdracht van je vermogen tijdens je leven.

nl_NLNederlands