Druk op

De gespecialiseerde advocaten voor familierecht en erfrecht van Schneider Stein & Partner worden vermeld in publicaties, de algemene pers en regelmatig in de Focus-lijst. Als advocatenkantoor voor particulieren staan we ook regelmatig in de beste lijsten van STERN en CAPITAL.

Informatie over de focuslijst

In een uitgebreid onderzoek heeft FOCUS een selectie van juridische specialisten in zeven rechtsgebieden geïdentificeerd als leidraad bij het zoeken naar een advocaat.

Activiteiten in de professionele wereld

Publicaties

Namens FOCUS heeft het Instituut voor Duitse en Europese Rechtsgeschiedenis van de Universiteit van Münster een uitgebreide publicatie-index samengesteld.

Het volgende werd geanalyseerd

  • de belangrijkste juridische tijdschriften in het desbetreffende rechtsgebied,
  • juridische handboeken,
  • Standaard opmerkingen.

Het onderzoek analyseerde de publicatieactiviteiten van advocaten in de periode van 1995 tot eind 1999.

Sprekersactiviteit

Het onderzoek analyseerde de lezingen van advocaten tijdens seminars en evenementen als onderdeel van de permanente bijscholing van advocaten. De geanalyseerde periode bestrijkt de afgelopen drie jaar.

Reputatie als advocaat . . .

. . . met collega's

Er werden intensieve interviews gehouden met advocaten in heel Duitsland voor alle geanalyseerde rechtsgebieden.

De geïnterviewden waren:

  • de advocaten die werden geïdentificeerd op basis van hun publicatie- of sprekersactiviteiten,
  • Gespecialiseerde advocaten of juristen die gespecialiseerd zijn in de rechtsgebieden. De steekproef werd bepaald door een gestratificeerde aselecte selectie; hierbij werd rekening gehouden met de regionale spreiding van de juridische beroepsgroep.

De advocaten werd gevraagd om bijzonder aan te bevelen collega's in het respectieve rechtsgebied te noemen. Alle vermeldingen van advocaten van het advocatenkantoor van de respectieve respondent werden niet in aanmerking genomen. De resultaten van de interviews werden zorgvuldig geregistreerd en gedocumenteerd. In totaal werden 2047 interviews met succes afgenomen. De geraadpleegde advocaten deden in totaal 16.312 aanbevelingen.

. . . voor mandaten

FOCUS sprak met meer dan 500 nationale en regionale organisaties die de belangen van cliënten vertegenwoordigen in de respectieve rechtsgebieden. Aan hen werd gevraagd welke advocaten bij hen een bijzondere reputatie genieten vanwege hun juridisch forensisch en adviserend werk. Er werd expliciet rekening gehouden met de vaak tegenstrijdige juridische belangen van de partijen in de procedure, bijvoorbeeld in het publiek bouwrecht de kant van de gebouweigenaren en investeerders en die van de buren. In totaal werden meer dan 3200 aanbevelingen voor advocaten gedaan.

advocatenkantoren in Duitsland:
Voornamelijk eenzame strijders

Ongeveer 106.000 advocaten bieden hun diensten aan in Duitsland; in verhouding tot de bevolking is er gemiddeld één advocaat per 773 inwoners. De meeste advocaten runnen hun advocatenkantoor alleen. Slechts iets meer dan vier procent van de advocaten werkt in zogenaamde grote advocatenkantoren.

nl_NLNederlands