Informatie over buitenlandse adopties / internationale adopties

Enerzijds zijn internationale adopties adopties die niet in Duitsland worden uitgevoerd, maar waarbij de Adoptie van een kind in het buitenland buitenland door adoptieouders die in Duitsland wonen. Aan de andere kant zijn dit ook adopties waarbij een kind vanuit het buitenland naar Duitsland wordt gebracht om hier geadopteerd te worden.

Ten eerste is het Haags Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie ("Haags Adoptieverdrag") hier van belang.

De lidstaten van dit verdrag zijn bepaalde normen en procedures voor internationale adopties overeengekomen. Dit moet er ook voor zorgen dat de centrale adoptiecentra, die verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen en regelen van interlandelijke adopties in Duitsland, tijdig worden betrokken bij interlandelijke adoptieprocedures.

De centrale adoptiecentra adviseren en ondersteunen de aspirant-ouders/ouders die willen adopteren en stellen ook rapporten op over de geschiktheid voor adoptie voor de buitenlandse adoptieautoriteiten. Voor elke internationale adoptieprocedure vereist de Wet op de Adoptieplaatsing de betrokkenheid van de centrale adoptiebureaus of een erkend plaatsingsbureau in Duitsland.

In het geval van derde landen die het Haags Adoptieverdrag niet hebben geratificeerd, is de betrokkenheid van de bevoegde adoptiebureaus in Duitsland niet gegarandeerd. Dit leidt tot bijzondere problemen bij de erkenning van buitenlandse adopties in Duitsland als de adoptieouders zelf niet in een vroeg stadium een erkende plaatsingsorganisatie in Duitsland hebben ingeschakeld.

Terwijl adoptiebeslissingen tussen de lidstaten van het Haags Verdrag automatisch worden erkend, is dit niet het geval voor beslissingen uit derde landen. Deze moeten altijd eerst rechtsgeldig worden verklaard via een erkenningsprocedure in Duitsland.
De Wet Adoptiebevoegdheid is gewijzigd op 01.04.2021. Volgens het nu geldende artikel 4 AdWirkG wordt een buitenlandse adoptiebeslissing niet erkend als de adoptie tot stand is gekomen zonder internationale adoptiebemiddeling conform de Wet Adoptiebemiddeling. Erkenning kan dan alleen worden verleend als te verwachten is dat er een ouder-kindrelatie zal ontstaan tussen de adoptieouder en het kind en de adoptie noodzakelijk is voor het welzijn van het kind.

Dit verhoogt dus de eisen voor de erkenning van een buitenlandse adoptiebeslissing en kan de erkenningsprocedure verder compliceren en vertragen.

Dit kan echter bijzondere problemen opleveren, vooral voor de toegang van het adoptiekind tot Duitsland: als er een inreisvisum voor het kind nodig is, moet de adoptie meestal eerst in Duitsland worden erkend. Dit is niet mogelijk kort na de adoptie, omdat er in Duitsland geen overeenkomstige beslissing is. De erkenningsprocedure kan enkele maanden duren en het is niet ongewoon dat de procedure meer dan een jaar in beslag neemt.

Als de buitenlandse adoptie goed is verlopen en het bevoegde adoptiebureau in Duitsland van tevoren is ingeschakeld, kan het de adoptieouders een verklaring conform § 2d AdVermiG afgeven waarin staat dat er een goede plaatsing heeft plaatsgevonden en dat er in Duitsland een aanvraag tot erkenning van de buitenlandse beslissing is ingediend.

Volgens § 7 AdWirkG wordt de buitenlandse adoptiebeslissing dan voorlopig erkend totdat de erkenningsprocedure is afgerond, tenzij erkenning bij wijze van uitzondering is uitgesloten in overeenstemming met de Duitse regelgeving.

Met behulp van het certificaat dat door het adoptieplaatsingscentrum wordt afgegeven, kan dankzij de voorlopige erkenning van de beslissing meestal snel een inreisvergunning voor het adoptiekind worden verkregen, zodat ze in Duitsland kunnen binnenkomen en samen kunnen leven.

Omdat buitenlandse adopties niet alleen menselijk, maar ook juridisch veeleisend zijn, is het raadzaam om tijdig, voordat de adoptieprocedure begint, maar uiterlijk voordat de adoptie wordt uitgevoerd, deskundig juridisch advies in te winnen om fouten te voorkomen die de erkenning van de buitenlandse adoptie en de toelating van het adoptiekind tot het land kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Britta Schönborn

Partner
Gespecialiseerde advocaat voor familierecht

nl_NLNederlands