Om in het digitale tijdperk foto's van kinderen op sociale media of internet te publiceren, moeten beide wettelijke voogden toestemming geven (besluit van OLG Düsseldorf van 20.07.2021, ref.: 1 UF 74/21). Het OLG Düsseldorf bevestigt een besluit van het OLG Oldenburg (besluit van 24.05.2018, ref.: 13 W 10/18).

De beslissingen van de twee hogere regionale rechtbanken waren gebaseerd op vergelijkbare feiten. De ouders van de betrokken kinderen leven gescheiden van elkaar. De nieuwe partner van een van de ouders publiceert foto's van de kinderen op internet (sociale media, homepage) voor reclamedoeleinden. Er was geen toestemming van de andere ouder.

Beslissingen die een belangrijke invloed hebben op het leven van een kind moeten gezamenlijk door de ouders worden genomen. Dit geldt ongeacht of de ouders samenwonen (artikel 1629, 1627, 1628 BGB) of apart (artikel 1687, 1628 BGB).

De publicatie van foto's van kinderen op internet heeft aanzienlijke gevolgen voor hun leven. Het WWW vergeet niets. Volgens de hogere regionale rechtbanken kunnen foto's nauwelijks van het internet worden verwijderd. De beslissing van de ouders voor of tegen de publicatie van foto's is van grote betekenis voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen, aldus het Oberlandesgericht Düsseldorf. Als in het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag de toestemming van een voogd ontbreekt, ontbreekt de toestemming en daarmee de rechtsgrondslag voor het verwerken van de foto's.

Wat is er bijzonder aan de beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf?

De rechtbank ging uitgebreid in op de bescherming van persoonlijkheidsrechten. Naast familierechtelijke regelingen worden ook regelingen op het gebied van gegevensbescherming (GDPR) en auteursrecht (KunstUrhG) onder de loep genomen.

In zijn beslissing verduidelijkt het Oberlandesgericht Düsseldorf dat de "ouderlijke verantwoordelijkheid" waarnaar in de GDPR wordt verwezen, overeenkomt met de "ouderlijke verantwoordelijkheid" naar Duits recht. Als toestemming vereist is en de verwerking van de gegevens van significant belang is voor een kind, moet de verklaring van beide wettelijke voogden beschikbaar zijn. Alleen dan is de toestemming geldig. Voor elke toestemming kan een gezamenlijke verklaring van de wettelijke voogden vereist zijn.

Het plaatsen van foto's op sociale media (Facebook, Instagram, enz.) mag daarom alleen gebeuren met de unanieme toestemming van beide wettelijke voogden.

Bovendien verduidelijkt de rechtbank in een ondergeschikte clausule dat de toestemming van het betrokken kind irrelevant is zolang de toestemming van de wettelijke voogden niet is verkregen. De beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf maakt duidelijk dat minderjarige kinderen niet tegen de wil van hun wettelijke voogden toestemming kunnen geven voor verwerking. Als de ouders "nee" zeggen of als de toestemming van de ouders anderszins ineffectief is, leidt het "ja" van de minderjarige niet tot een rechtmatige verwerking.

Het valt nog te bezien of deze verklaring zal worden bevestigd door verdere beslissingen.

De rechtbank verwijst niet alleen naar de GDPR. Toestemming onder de Auteurswet moet ook worden gegeven door beide voogden in het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Resultaat: Bij het publiceren van foto's van kinderen op internet moet ervoor worden gezorgd dat beide wettelijke voogden toestemming hebben gegeven. Elke gegevensverwerking die van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind, kan alleen worden goedgekeurd door beide wettelijke voogden samen.

 

Advocaat Lotzkat

Functionaris gegevensbescherming extern bedrijf

 

nl_NLNederlands