Verklaring Gegevensbescherming

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de beheerders daarvan verantwoordelijk.

De beheerder

Rechtsanwälte Schneider Stein & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB
Herr Jörn Vinnen
Alter Steinweg 1
20459 Hamburg
hiervolgend enkel aangeduid als beheerder, verzekert uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de Duitse wet gegevensbescherming te beschermen en zich aan de wettelijke regelingen te houden. Persoonsgerelateerde gegevens worden op deze website enkel in technisch noodzakelijke omvang verzameld, welke voor het opereren van dit online aanbod nodig is. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verkocht of doorgegeven, voorzover derden dit niet gerechtelijk afdwingen.
De functionaris voor gegevensbescherming van de advocaten Schneider Stein & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB is mevrouw Sascha Lotzkat, Waitzstr. 8, 22607 Hamburg. Het kan worden bereikt op telefoonnummer 040 – 325 98 94 – 0 of op het volgende e-mailadres:

GEBRUIKERSGEGEVENS/ PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS / NICKNAMES

Hiervolgend geven wij u een overzicht van welke gegevens voor welk doel worden verzameld:

 • Gebruikersnaam – om een toegang in te richten opdat u uw gegevens zelf kunt veranderen
 • Emailadres – om verloren login-gegevens en actuele informatie toe te sturen
 • Plaats – bestemming van de regio waarin de website werd opgeroepen
 • Geboortedatum (indien vrijwillig opgegeven) – om demografische gegevens over onze gebruikers te verkrijgen en ons aanbod voor bepaalde leeftijdgroepen te verbeteren.
 • Biografie / interessen of overige vrijwillig vermelde gegevens worden verzameld om voor belangstellenden de communicatie te vereenvoudigen en persoonlijkheid te creëeren. (Deze gegevens hoeven niet vermeld te worden en zijn puur vrijwillig. Elke gebruiker kan vrij beslissen, welke gegevens vermeld worden.)
 • Paswoord en gebruikersnaam – om u aan te kunnen melden in het systeem en daarmee extra functies beschikbaar te hebben

De software op onze homepage slaat om technische redenen alle informatie op die u ons via formulieren vrijwillig toestuurt (bijv. bij registratie, opgave van commentaren enz.). Dit betreft met name links, commentaren, gebruikersnaam, emailadressen, paswoorden (gecodeerd noch door ons noch door derden zonder criminele intelligentie te ontsleutelen) en andere vrijwillige gegevens en inhoud, die u welbewust verstuurt. U bent vrij om fantasiegegevens toe te sturen. Bij misbruik van ons aanbod, aanvallen op of publicatie van illegale inhouden worden de toegestuurde gegevens op gerechtelijk bevel doorgegeven.

Via het contactformulier toegestuurde informatie / emails worden daarnaast op een lokale PC met behulp van een email programma opgeslagen (om de communicatie te documenteren en vragen sneller te kunnen beantwoorden). Op schriftelijk verzoek wissen wij ook deze emails onmiddellijk.

SERVER LOG GEGEVENS (LOG FILES)

Om technische redenen verzamelt de beheerder van deze website automatisch server log gegevens, die door uw browser worden toegestuurd, en slaat deze op:

 • besturingssysteem
 • browser type/ versie
 • referrer (URL van de pagina van waaruit u bij ons bent gekomen.)
 • IP adres (spambescherming, duidelijke toewijzing.
 • tijd van uw bezoek

De door de server opgeslagen gegevens kunnen niet aan natuurlijke personen worden toegewezen. De log gegevens worden na 14 dagen automatisch c.q. na een statistische analyse gewist. Wij vragen uw begrip voor het feit dat serverloggegevens voor de veiligheid en bescherming van deze webperformance absoluut noodzakelijk zijn.

COOKIES

De beheerder van de website c.q. de op de server geïnstalleerde software maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die logingegevens bevatten en het u bijvoorbeeld mogelijk maken zich automatisch in het systeem aan te melden en daarmee extra functionaliteiten te gebruiken. (Geen paswoordinvoer nodig). Cookies slaan uitsluitend uw aanmeldgegevens op en kunnen op uw computer geen schade veroorzaken. U kunt de opslagduur van uw cookies in het gebruikersprofiel zelf vastleggen en cookies op uw computer te allen tijde zelf wissen. Cookies zijn technisch noodzakelijk om u als aangemelde gebruiker te verifiëren.

UPDATE-INFORMATIE/ BEHEERDERINFORMATIE / RECLAME / NEWSLETTER

Indien u uw emailadres hebt vermeld, bestaat de mogelijkheid dat de beheerder van deze website u informatie toestuurt. In uw profiel kunt u instellen of u emails van de beheerder van de website wilt ontvangen. Er worden geen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw emailadres verzameld. U kunt het toesturen van informatie en reclame te allen tijde verhinderen door deactivering in uw profiel.

RECHT OP INFORMATIE

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens, hun herkomst en ontvanger alsmede het doel van het opslaan. Gelieve via de in het impressum vermelde contactgegevens schriftelijk met ons in contact te treden. Om informatie te verkrijgen moet u zich als de persoon (over wie de informatie verstrekt moet worden) identificeren c.q. aantonen dat u bevoegd bent informatie over een derde persoon te verkrijgen.