Uitvoering testament

Uitvoering testament

Als het gaat om het ten uitvoer brengen van een testament beschikken wij over bijzondere kwalificaties, zowel advocaat Vinnen (gespecialiseerd in erfrecht) als de op dit gebied met ons samenwerkende belastingadviseur Ralf Oberländer zijn naar Duits recht gecertificeerde executeurs-testamentairs (AGT). Door een testament te laten uitvoeren garandeert u de omzetting van uw uiterste wil vaak voor een periode van vele jaren.

De bescherming van toekomstige generaties en van het gevormde (bedrijfs-) vermogen of ook de begeleiding van de (minderjarige) erfgenamen door externe competentie zijn slechts een paar voorbeelden van de talrijke constellaties die de inzet van een integer en bekwaam executeur-testamentair kan vereisen.