Verdeling pensioenrechten

Met de echtscheiding dient in de regel opheldering te worden verkregen over de verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Vaak bestaat echter ook bij aanvang van de pensioengerechtigde leeftijd verdere behoefte aan opheldering op dit gebied, bijvoorbeeld wanneer een deel van deze verdeling pas op dit tijdstip uitgevoerd kan worden (verbintenisrechtelijke verdeling van pensioenrechten). Ook wijzigingen in de beoordeling van pensioenrechten of gerechtelijke wijzigingen maken het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk, de oorspronkelijke beslissing over de verdeling van pensioenrechten op een later tijdstip nader te bekijken. De toenemende betekenis van een eigen oudedagvoorziening noopt tot een zorgvuldige en vakkundige begeleiding bij de verdeling van pensioenrechten.

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.