Vaderschapsprocedure

Vaderschap vaststellen en betwisten / opheldering vaderschap

Voor in een huwelijk geboren kinderen bestaat een wettelijk vaderschapsvermoeden ten gunste van de echtgenoot. Soms duikt echter de vraag op of het wettelijke vaderschap wel overeenstemt met het biologische. Wij adviseren bij twijfels over het vaderschap en bekijken met u welke mogelijkheden er bestaan, opheldering te verkrijgen omtrent het vaderschap. Aangezien het juridische vaderschap aanzienlijke gerechtelijke gevolgen met zich meebrengt, is het ook voor niet met de moeder van een kind gehuwde vaders zinvol, zich voor het erkennen van een kind te laten adviseren.

Wij vertegenwoordigen u in eventueel nodige betwistingsprocedures en in de sinds 01.04.2008 mogelijke procedures voor toestemming tot opheldering omtrent het vaderschap, alsook in procedures rond de vaderschapsvaststelling.

Daarnaast bekijken we met u, in hoeverre in geval van een succesvolle betwisting van het vaderschap de mogelijkheid bestaat, aanspraak te maken op betaling van onderhoud voor het kind tegenover de daadwerkelijke biologische vader (zg. Scheinvaterregress, regres van de niet-werkelijke vader).

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.