Omgangsrecht

De regeling van de contacten tussen kinderen en de niet-verzorgende ouder is vaak zowel voor de ouders als voor de kinderen een centraal punt. Ook voor stiefouders, grootouders of pleegouders kan op dit gebied behoefte aan een juiste regeling bestaan. Wij adviseren en helpen bij het treffen van buitengerechtelijke regelingen evenals bij gerechtelijke procedures rond het omgangsrecht.

 

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.