Internationaal familierecht

Familierechtelijke zaken met een internationaal karakter krijgen een steeds grotere betekenis. Van internationale aspecten is sprake wanneer een van beide of beide ouders een andere nationaliteit hebben, in het buitenland hebben gewoond of wonen, vermogen onder buitenlandse gerechten valt, kinderen naar het buitenland worden ontvoerd of in het buitenland wonen.

In dergelijke gevallen bekijken wij met u of procedures in het binnen- of buitenland gevoerd moeten worden, welk recht van toepassing is en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Vaak werken wij in internationale kwesties samen met collega’s uit het buitenland.

 

Wij beschikken over veelzijdige en jarenlange ervaringen met internationale gevallen en kunnen zaken ook in de talen Engels en Nederlands behandelen.

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is.