Huwelijks- en partnerschapscontracten

Huwelijks- en partnerschapscontracten

Zowel voor echtgenoten en geregistreerde partners als voor niet gehuwde paren bieden contracten een effectieve mogelijkheid om vermogens- en alimentatiekwesties voor de toekomst te regelen. Met name voor huwelijkachtige relaties is dit interessant omdat de wet in de regel vorderingen wegens alimentatie, vermogenscompensatie en inboedel niet garandeert. Ook voor toekomstige echtgenoten zijn contracten zinvol omdat ze geschillen in geval van echtscheiding alsmede ongewenste gevolgen kunnen vermijden. Het uitwerken van dergelijke contracten, die individueel op de behoeften van de cliënten worden afgestemd, behoort tot de praktijk van alle bij ons werkzame advocaten.

 

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.