Alimentatie vóór de officiële scheiding

Alimentatie tijdens de periode van gescheiden leven tot een rechtsgeldige echtscheiding. Behalve het lopende onderhoud voor het dekken van de algemene levensbehoeften kan aanspraak bestaan op onderhoudsgeld voor ziekteverzekering en pensioenvoorziening alsmede aanspraak op betaling van een proceskostenvoorschot voor een gerechtelijke procedure.