Alimentatie na scheiding

Alimentatie voor de periode vanaf een rechtsgeldige echtscheiding. Behalve het lopende onderhoud voor het dekken van de algemene levensbehoeften kan aanspraak op onderhoudsgeld voor ziekteverzekering en pensioenvoorziening bestaan. Volgens de nieuwe regeling van het Duitse alimentatierecht door de sinds 01.01.2008 geldende alimentatieherziening wordt voor de onderhoudsplichtige steeds meer op een tijdelijke beperking en/of begrenzing van alimentatieaanspraken ook bij een langere duur van het huwelijk gelet. Aan de kant van de onderhoudsgerechtigde partij moet duidelijker worden bekeken in hoeverre huwelijkgerelateerde nadelen een evt. tijdelijk onbeperkte of onbegrensde alimentatie rechtvaardigen. Beide posities kunnen ook in het kader van wijzigingen van reeds bestaande alimentatieregelingen een rol spelen.