Alimentatie

De regeling van alimentatievorderingen is in de regel zowel voor de alimentatieplichtige partij als voor degene die de alimentatie nodig heeft, van existentiële betekenis.

Aanspraken op alimentatie kunnen voor echtgenoten in de vorm van alimentatie voor en na de officiële echtscheiding bestaan. Op kinderalimentatie kunnen minderjarige kinderen, maar ook meerderjarige kinderen wegens opleiding, ziekte of zorg voor eigen kinderen aanspraak maken. Ook de alimentatieaanspraken van ouders op hun kinderen en niet getrouwde ouders krijgen een steeds grotere betekenis.

Wij ondersteunen zowel de alimentatiegerechtigde als -plichtige bij het ophelderen van alimentatieaanspraken alsmede bij het achteraf verifiëren van de aanspraken.

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.