Adoptie

Het opnemen van minderjarige kinderen evenals de adoptie van volwassenen heeft verstrekkende consequenties voor alle betrokkenen. Vaak is het zinvol zich voor het opstarten van een adoptieprocedure zeer goed te informeren over de procedure, de voorwaarden ervoor alsook de effecten ervan. Wij adviseren en helpen personen die een adoptie wensen evenals andere betrokkenen (bijv. biologische ouders van het adoptiekind, kinderen van de adoptieouders).

 

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.