Wettelijk erfdeel

Op het gebied van wettelijke erfdelen staat het efficiënt doorvoeren van aanspraken op het wettelijk erfdeel c.q. het verweer hiertegen centraal bij onze werkzaamheden. Ook adviseren wij onze cliënten over mogelijkheden omtrent preventieve maatregelen ter vermijding van conflicten met personen die recht hebben op een wettelijk erfdeel.

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.