Erfenisverdeling

Op het gebied van erfenisverdeling wijden wij ons aan de bijbehorende vragen omtrent beheer en verdeling van grondbezit en overig vermogen dat de gezamenlijke erfgenamen onder zich hebben. Onze ervaringen op dit terrein liggen met name in de regeling van complexere erfenissen in binnen- en buitenland, het opstellen van verdelingsschema’s, het uitvoeren van de openbare verkoop van gezamenlijk bezit en de vertegenwoordiging in rechtszaken rondom een erfenisverdeling.

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.