Bewijs van erfgenaamschap en vaststelling erfgenamen

Bewijs van erfgenaamschap en vaststelling erfgenamen

Onbekende erfgenamen, onduidelijke uiterste wilsbeschikkingen, uitleg van uiterste wilsbeschikkingen zijn slechts enkele problemen die bij procedures rondom het bewijs van erfgenaamschap en de vastelling van erfgenamen aan bod komen. Wij begeleiden erfgenamen en personen die daar aanspraak op maken sinds vele jaren met succes door de onzekerheden van zulke procedures.