Aanvechten uiterste wilsbeschikking

Aanvechten uiterste wilsbeschikking

Vaker dan algemeen bekend worden uiterste wilsbeschikkingen oftewel testamenten – daaronder ook notariële – met succes aangevochten. Wij adviseren u met het oog op juridische en medische aspecten over het feit of het aanvechten kans van slagen heeft en begeleiden de eventueel noodzakelijke juridische stappen.

Wij adviseren uitsluitend in juridische kwesties waarop voornamelijk Duits recht van toepassing is. De bovenstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op het Duitse recht, wiens regelingen grote afwijkingen vertonen van die van het Nederlandse recht.